הרבי מברך עם סיום הספר

 

ברצוננו כרגע כל באי העמק הראשון והשני לברך אתכם על סיום הספר.

סיימתם את הספר אשר היה גנוז וצפון וחצבתם אותו מתוככם החוצה.  ספר זה ילוּוה על ידי אור בראשית אשר כבר החל להתפזר ביקום הפיזי בזכותכם.  הנכם אלה אשר מאירים את האור ב"תחתונים", כמו מסוע אשר מסמן דרך להלך בה.

 

אור זה אשר הנו קטן לעומת היקום האינסופי הנו משמעותי כי זהו אור בראשית.  אור זה כאשר נדלק אינו כובה יותר וגם אינו מעמעם את עוצמתו. ככול שתלכו הוא ילך אתכם כחלק מכם.  תפקידכם לפזר אותו על פני כל מקום בו הנכם נמצאים.  די כי תלכו, תפסעו במקום מסוים כדי שמקום זה יזכה לקבל את הברכה ויהיה מחובר אלינו לאור בראשית.

 

הרבי