"סביב מעגל השנה עם האר''י הקדוש"

 

יצא לאור הספר "מסרים מן העמק - סביב מעגל השנה עם האר''י הקדוש".

הספר מסרים מן העמק, הנו לקט תיקשורים עם הארי הקדוש - הוא הרבי, ומדריכים אחרים אשר לוקטו ואוגדו כספר.

 

הספר נכתב בתדר אנרגטי מיוחד אשר נועד להטמיע בקורא תכנים שישפיעו על רמת המודעות של מחשבותיו, רגשותיו ואופן התפתחותו, וכך ימצא את עצמו מבלי משים עולה מעלה מעלה בשלבים נוספים של סולם יעקב.

 

הספר הינו מורה דרך רוחני לכל שאלה או בעיה המבקשת פתרון.  די להתמקד בשאלה ולפתוח את הספר באופן לא מכוון ותתקבל תשובה מתוך הטקסט. עמוקה ככל שתהיה משמעות הדברים, תהיה זו תשובה המהווה כיוון וריפוי.

 

החומר נכתב בשפה מובנת לכל המבקשים להעשיר את חייהם בלימוד, התפתחות, נתינה וקבלה, לגלות את הקוד האלוהי המובנה בתוכם, ולהגשים את הציווי האלוהי ו"אהבת לרעך כמוך".

 

הספר הנו יצירה קבלית הכתובה בשפה פשוטה המובילה אותנו לאורך חגי השנה – חג-חג ואיכותו, ומשמעות הסוד שבו.  האדם השואף להתפתחות, דבקות ופיתוח אמונתו, סולל את נתיב חייו משלב לשלב דרך חגי השנה.  כל חג הנו "שער אנרגטי" דרכו הוא עובר שוב ושוב בספיראלה העולה.

 

מעגל השנה אינו מעגל אחד אלא רצף מעגלים השזורים זה בזה, נפתחים ונסגרים כל אחד במועד אחר.  כל מועד וההתכוונות המיוחדת שלו עם תרגילים והתבוננויות המתאימים לאותו מועד.

 

כוונת הספר היא לפתוח פתח לאדם להיות חלק מהבריאה האינסופית, לשדרג אותה ולהשתדרג עימה עוד ועוד לקראת "התעוררות".

 

 

הרבי מברך  על הספר החדש

 

 

 

להזמנת הספר