יום כיפור 2016

יום רביעי 12.10.2016, יום כיפור בבוקר ב"קצה הנוף" יער ביריה. חג שמח, אנו יושבים בעמק השני כאשר כל השקט מסביב אינו אלא שקט לכאורה.
 

במימד זה שאנו מדברים ממנו עתה אכן הדממה מנציחה את עצמה.  מכאן שכל ציוץ של ציפור, ממשק כנפיים של זבוב נשמעים בעוצמה רבה, אך ברובד אחר ניסתר מעינינו ומאוזנינו – רובד הלב, המולה רבה מתרחשת היות וכלל הלבבות יודעים את אשר נדרש מהם ומנסים להרחיב את עצמם על מנת להיענות לבקשתינו ואכן לקלוט את המשמעות שיום כיפורים זה הנו יום הלב ואהבה.

 

ילדים יקרים, המציאות משתנה.  אנו מדברים על שינוי אשר יקרה ושינוי זה אכן נבנה נדבך נדבך והגיע לנקודת האל-חזור, ומרגע זה והילך השינוי נוכח ביקום ארץ, נמצא בכל הבריאה מסביב.  כל הטבע כבר יודע זאת, אנו – אנוש לומדים צעד צעד שלב אחרי שלב, מנקים את אשר דורש ניקוי בתוכינו ולומדים מה היא אהבת הבורא.

 

כאמור השינוי כבר הונכח, כל אשר עלינו עתה לעשות הוא להשיג את השינוי.  זאת אומרת להיות אחד איתו, להיות אנו השינוי.  ואנו השינוי הנה מהות אשר כל כולה הנה אהבה.

 

אם הייתם שואלים לפני זמן כיצד נשיג אהבה זו הייתי עונה לכם המתינו ותראו, ואכן אין עליכם לעשות דבר כי הכל נובע "ממנו".  נובע ממנו מאז ומתמיד.  האהבה הייתה מאז ומתמיד בתוככם אך היה עליכם לגלותה נדבך אחר נדבך, והיום הנכם בהושטת יד ממנה.

 

כל שעליכם לעשות היום הוא להחליט כי אכן הנכם מבקשים לא רק שתהיה בכם בסמוי אלא שתינבע הלכה למעשה מתוככם כמעיין הנובע, ומשקה כל מי שצמא למים.  לא סתם השוויתי זאת למעיין, כי כל אחד מכם הנו מעיין נובע.

 

כל אחד מכם נועד להשקות ממימיו הבאים מעדן את כל מי שזקוק למים.  האדמה הזו, הצומח הזה, החיי הזה, ואף את עצמכם.  הבינו את אשר אומר עכשיו כאשר ציינתי "היוצר והיצירה" חד הם, כי הנכם היוצר של אותם המים ובעזרת היצירה – היא המים, היוצר ממשיך להתקיים.

 

הבינו, הכול זה מכלול אחד המורכב מהפרטים.  ומכלול זה הנו הבריאה, ובריאה זו נראית כניפרדת מהמכלול למראית עין בלבד.  מוצאה הנו כל היש, וגם כל האין, וביציאתה מעדן כנהר זורם בין משחק האור והמים נולדות כל התופעות כולן אשר שבות למקור, חוזרות מפותחות יותר, ושוב נולדות ויוצאות וחוזרות למקור שונות.

 

בריאה זו הנה מעוצבת שונה מבריאות אחרות, אך כמו שאמרנו שהנכם מתחברים לעמק השלישי ויורדים לעמק השני, משפרים עצמכם ושבים לעמק השלישי לאחדות הכוללת.  כאן קבלו נא היבט נוסף של מהות הבריאה אשר אינה מונכחת בצלם אלא כמכלול שלם אשר יוצר ושב ליוצר, ומשם יוצר שוב ומתכנס חזרה.

 

ילדים יקרים, זוהי הפעימה, פעימת הבריאה.  כל אשר הנכם רואים סביבכם הנה יצירה מתוך אחת הפעימות הללו.  ההתכנסות חזרה למקור הנה לאחר שבריאה זו השתדרגה בעזרתכם ושבה ונוצרה אחרת.

 

האהבה הייתה בכם מאז ומתמיד, אך בין הפעימות של הרצוא ושוב גיליתם אהבה זו הנמצאת היום בהישג ידכם ובדרככם המיוחדת הגעתם אליה, מי בדרך עפר ומי בדרך המלך, ואין זה משנה היות והכול קוונטי ברגע מסוים, והרגע אמרנו כי העבר אינו חשוב.  הדרך חשובה בזמן היותה דרך, אין היא רלוונטית כמפתח לדרך חדשה.

 

לכן ביום כיפור זה הנכם על הדרך החדשה מצויידים בכל המתנות שאספתם עד כה, נמצאים בהישג יד מהנכחת האהבה כמעיין נובע ויודעים את התשובה לקוד הבריאה. 

 

תהליך הבריאה והתפתחותה קיים בה מאז ומתמיד, רק הנכם אלה אשר מגלים זאת צעד צעד.  חושפים את הסמוי והופכים אותו למונכח וגלוי.

 

לכן ונחזור לאשר אמרנו קודם, הגענו לנקודת ההיפוך ועליכם להשיג את נקודת ההיפוך, דהיינו להיות נקודת ההיפוך.  להיות היא כמהות אשר אינה מתקיימת בכם אלא אתם מתקיימים בה.

 

בואו נאמר ש"העמק השלישי" הנו מטרתכם העליונה כי זוהי מטרת הבריאה שהיא אתם, והעמק השלישי הנו כוח הבריאה, כוח הבורא, אותו כוח אשר יישנה את התפיסה של עד אחרון אנוש, ובעזרתכם יהדהד אל תוכו את התדרים של האהבה, ואז כמו שנאמר "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

 

נכון הגעתם לכאן על מנת לעזור בתהליך, הגעתם על מנת להרחיב את התודעה והמודעות ב"תחתונים", להעלות את עולם ארץ מחומר דחוס חסר אהבה ומעוף, למקום בו גן עדן מתקיים והנכם עושים עבודתכם באמון ואמונה, מפתחים ומתפתחים, ועל כך תודתינו לכם בחג זה.

 

 

המשך: 

יום רביעי 12.10.2016, יום כיפור אחר הצהריים, שלום רב לכם ילדים יקרים, ברוך בואכם למקומי, (קבר האר''י), התבוננו על קו האופק וראו דרך קו האופק את העצמי החדש שלכם.

 

ילדים יקרים קו האופק יהיה עבורכם תמיד בית, לביקור את עצמכם, לביקור אותי, לביקור של כל באי העמק.  קו האופק ילדים יקרים הנו נקודת הזינוק שלכם.  זהו התומך בכם כצלם, כאדם, זהו אשר בו הנכם ניפגשים עם הכפיל האלוהי שבכם ומבינים ממנו היכן הנכם נמצאים.

 

קו האופק עבורכם הנו השתקפות, השתקפות של מעלה, השתקפות של מטה.  הוא זה אשר בו הנכם מגדירים את רצונותיכם, הוא זה אשר משקף לכם אחד לאחד מה מצבכם, מה יצרתם ומה תצרו בהמשך.

 

כאשר "העמק הראשון" הולך ומתרחק מכם בזכות פרידתכם מהיבטי הנפש, יהיה זה מקומי אשר יחליף אותו בהשתקפות, ו"העמק השני" אשר יערסל אתכם אליו בקבלה ואהבה.  שנים רבות הייתם במקומי ובעמק הראשון, זה הזמן להודות לעמק הראשון על התמיכה והעבודה הנפלאה ועל המקום אשר בזכותו אליו הגענו.

 

דעו לכם כי עדיין העמק הראשון הנו מקום התיקון שלכם, זאת אומרת, שכאשר הנכם מבקשים לתקן סיטואציה כלשהי של העמק הראשון הקשורה להיבטי נפש, קושי שמתגלה, כל שעליכם לעשות הנו להעביר ל"עמק השני" את כל אותן ה"פלוגתות" אשר יעברו בעמק השני תהליך של ניקוי והתמרה וישובו אליכם מתוקנים ופתורים דרך העמק הראשון או דרך מקומי.

 

זיכרו כי פניכם "לעמק השלישי".  כל אותה עבודה בכל הרמות אחת יעודה והיא היכולת שלכם להוות חלק מבאי העמק השלישי.  כזכור לכם העמק השלישי אינו אישי כלל וכלל.  אין בו דבר המתייחס אלא לכלליות, כולנו שם נשמה אחת גדולה ומאוחדת אשר מקבלת את עוצמותיה מהכלל ושבה לעמק השני כאישיות מופרדת וחוזרת כאמור לעמק השלישי בשידרוג והעצמה.

 

שידרוג והעצמה אלה נועדו אך ורק למען הכלל.  לא קיים כאמור היבט אישי, ואותו כלל מהווה את כוח הבריאה העתידי אך העכשווי אשר מנכיח את עוצמותיו בכל רגע נתון.

 

ככול שכוח זה עולה והולך ומתעצם בזכות כולכם כולנו, בזכות אותה אהבה אשר הנה דלק הבריאה, כך משתפר עולם מלכות, משדרג את עצמו, משדרג את ביצועיו ובעיקר הופך את הקיום בו לגן עדן כפי שאמרתי קודם לכן.

 

זיכרו כי המציאות בעולם ארץ הנה מציאות הולוגרפית, אך בורא עולם שם "אנוש למותנינו", ואנוש זה מרובד, מתוחכם, משקף את האלוהות על כל גווניה השונים.  אנוש זה מכיל בכל תא ותא בגופו את היקום כולו ונוצר המשחק אשר הנכם עדים לו ולוקחים בו חלק.

 

הנכם כועסים וסובלים ומרגישים ואוהבים והכל בחוקיות אשר אותה אתם יצרתם, וכך מדור לדור עד ימינו אנו בה חוקיות זו הגיעה להבשלה אשר כתוצאה ממנה מתהפכת המגמה וכל זאת הודות לעבודתכם, להיותכם ב"רצוא ושוב", בהיותכם מתבוננים ומכירים את עוצמותיכם ומייחלים לשלוף מתוככם את הערך העליון "ערך האהבה".

 

אחריות רבה בפניכם, אחריות להוציא את הסמוי מתוככם ולהפכו לגלוי לכל.  אחריות זו מתקשרת במחשבה ובמילה אשר נתמכים בהצהרת כוונות שלכם על אחריות ורצון לקחת חלק בתהליך.  ואכן עד כה המגמה הנה מגמת עליה והצטרפות אחד אחד יותר ויותר.

 

אכן כוחנו מתגבר והולך.  עולם זה הנקרא "מלכות" וכל העולמות הקשורים אליו ברמת ארץ וברמת החלל – גלקסיה, יהפך למוקד של אהבה וחסד.  לא ירחק היום ואמת זו תיראה לכול.

 

לכן דעו לכם כי אנו מחבקים אתכם באהבה רבה וגדולה ביום זה באופן מיוחד על מנת לשלח אתכם בברכה ואהבה להמשך תפקידכם, בקלות רבה יותר ועוצמות חזקות יותר.  עלו והצליחו בהמשך תפקידכם, אהבתינו כתמיד נתונה לכם ולבקשותיכם מאתנו.