"מקדמי תהליכים"

יום שישי 4.07.2014, שבת שלום ילדים יקרים, ברוך בואכם לעמק השני שבו נא.

הימצאותכם בעמק השני היום כי חג הוא לכם, בהיפוך מגמה לאשר קורה מסביבכם. והנכם מתבקשים לשמור על מגמה זו ולהחזיק אותה כי זה חלק מתפקידכם, לשפר ולשדרג את היקום הפיזי מסביבכם.

 

הנכם אותם אלה אשר חווים את שתי הקצוות.  מצד אחד יודעים ומדברים שינוי.  מצד אחר נמצאים ושקועים בביצה הטובענית של היקום הפיזי – מלכות.

 

קיום העולם מתבסס על נציגים אשר נמצאים כאן כ"מקדמי תהליכים" – טרנספורמטורים, אשר יודעים לקחת מהטוב ולהעצים אותו.  וכנגדם ישנם גם ההיפך.

 

ואני מדבר אליכם כאותם אשר מביאים את הברכה ומקדמים את הטוב, ומנקזים דרכם את הקושי.  כאותם אלה אשר כמובן בעזרת אחרים יודעים לווסת את כמות האור היורדת לכאן, ולפזר כמות זו כמו פרפר אשר עובר מפרח לפרח.

 

ילדים יקרים, בעיתות אלה עבודתכם חשובה אלף מונים יותר מאשר בימים אחרים, היות והבריאה מתקיימת מרגע לרגע ומתחדשת מרגע לרגע, ואשר הנכם חווים במלכות, זו אינה מסה עיקשת אשר מתקיימת מכוח עצמה ומונחת שם כעובדה.  נהפוך הוא!! 

 

המשכיות קיום הבריאה הנה מרגע לרגע מחדש, ואנו נעזרים באותם שנבחרו ליצור מחדש את הבריאה ולשמר אותה.  ולכן כאשר נוצרים מצבים המאיימים על שלום הכדור אותם אלה אשר מחויבים לנו בעבודתם ובכוונתם לשמר, באים לעזור בעבודתם הנאמנה ובמחשבותיהם ובאהבתם לאל.

 

ילדים יקרים, העמק הנו אותו מקום בו הנכם מתמלאים באנרגיה של אהבה, נתינה.  באנרגיה של רצון טוב.  זה המקום בו הנכם שוכחים את היותכם אדם המחובר למלכות, שוכחים את בעיות היקום הפיזי ומרשים לעצמכם להיות מי שהנכם באמת – ישויות של אור, עמֶלות, נותנות מעצמן לקיום הבריאה.

 

העמק השני הנו תודעה, תודעה של חיבור והתמרה.  תודעה של התפתחות לעבר העמק השלישי ובניית המודעות שלכם לבריאה חדשה מתמשכת מדי יום ביומו.  והפעם במודעות מלאה לתהליכים וזיהויים של התהליכים, לעומת המצב הקודם בו אשר עשיתם היה ניסתר מעיניכם.

 

ידוע לנו כי המלחמה בין תודעת הגוף ומרחבי האינסוף הנה מלחמה קשה, כאשר כמו בנדנדה הנכם עולים ויורדים, רגע למעלה ורגע למטה.  אך דעו לכם כי זה מצב הכרחי, כי הנכם עושים באותה עת התמרה של מצבים נמוכים אשר משתחררים כאשר הנכם מעלים אותם לעבר "בינה".

 

ידע זה ברצוני כי תזכרו ותפנימו בתוככם כידיעה ברורה אשר תלווה אתכם בחיי היומיום ותיתן לכם היבט חדש ונוסף על מעשיכם ועבודתכם.  וזה יעזור לכם בתוך מצוקה ומשבר רגעי לזכור ולא לשכוח מי הנכם באמת ומה מטרתכם.

 

ואשר אמרתי לכם עתה זו אמת צרופה עבורכם!!  הטמיעו אותה בתודעה ולכו איתה בחייכם הללו.

 

ילדים יקרים ידיעה זו תיתן לכם תחושת רווחה, אי-פחד, אמונה, שקט, שפע בהתנהלות היומיומית שלכם.  ואני מצווה עליכם מרגע זה והילך להישאר בזיכרון של כל אשר נאמר כאן.  לא לסטות כהוא זה מאמונה זו.  וככול שכך תעשו יהיה זה עבורכם השינוי המיוחל במצב התודעה.

 

תעזרו אחד לשני בהיזכרות.  היזהרו מאד ממחשבותיכם, ואנא היצמדו לאשר נאמר לכם זה עתה.  זכרו זאת בכל וואקום אשר נוצר בתוככם.  וכאשר הנכם מזהים תחילתה של מחשבה אשר תשאב אתכם למקום של פחדים תרגלו ידיעה זו, ותראו כיצד אט אט תשתלטו על אותם תכנים בלתי מזוהים אשר משתלטים על ההכרה שלכם.

 

הגיע הזמן בו הנכם נדרשים להתגייס בכל רמ''ח אבריכם למשימות להם הנכם מיועדים, משובצים.  אין זו תקופה קלה בתפיסת המלכות, ומבקש אני מכם במשך התקופה הבאה לקרא פרקים נב – נז – נח בתהילים מדי יום ביומו.