"על העמק השני"

יום שישי 12.04.13, שמונה עשר יום לספירת עומר תשע''ג, שבת שלום ומבורך, ברוכים הבאים לעמק השני שבו נא. העמק השני במקרה הזה של לפני חג העצמאות הנו שונה במהותו מהעמק השני אשר הנכם פוגשים מדי פעם.

 

העמק השני מושפע ובד בבד משפיע בעוצמות שלו על רבדים עמוקים ושונים.  הוא מושפע כאמור, מאותה אנרגיה הנוצרת מהמצב התודעתי של החברה.

 

ילדים יקרים, העמק השני עבורכם אמור להיות נקודת השקט, נקודת הבילוי, נקודת המשחק, אך אין זה כך בכל מקרה.

 

במידה והמסה האנרגטית אשר עוברת דרך העמק השני הנה כבדה, דחוסה וטעונה יתר על המידה – חלות השפעות אלה על העמק השני והוא מאבד מניקיונו ומיכולותיו לשמש מורה דרך אשר דבריו ברמת ניקיון ודיוק.

 

אנו מודים לכם על המאמצים הרבים שהנכם עושים בכדי להישאר בקשר, אך עליכם לדעת כי התדרים אשר יורדים זקוקים ל"מרכז בקרה וקליטה" מאד, מאד נקי, משולל דפוסים חברתיים, כלכליים ואנושיים.

 

תפקידכם לשמור על הניקיון ככל שהדברים קשורים אליכם.  אתם מוזמנים להיות בעמק השני ברמת ניקיון אבסולוטית, דהיינו לשמור על כל הכללים הרוחניים הנדרשים מכם על מנת להוכיח את עבודתכם.

 

צר לי על כך שאני הופך קערה על פיה, אך עליכם להבין כי ככל שמתארך הזמן ודברים אינם תופסים ממשות אנרגטית – הם עלולים להשתנות.  וככול שישתנו, יהיו אלה השפעות חיצוניות אשר אינן אמורות להימצא בקרבת העמק השני.

 

אנרגיית המחשבה מחלחלת לכל מקום, וכאשר אינה מחוזקת באנרגיה של הלב אשר תפקידה להתמירה – בזמנים מסוימים יהיה המצב בעמק השני לא טוב מהמצב בעמק הראשון ועוד גרוע ממנו.  

 

וכל זאת נובע דווקא בגלל רמת הניקיון הגבוהה של העמק השני.  וגם מכך שלא קיימת השתדלות אמיתית לשמר את המקום הזה כפי שהוא בשלמותו.

 

זוהי סופה של תקופה.  תקופה חדשה בפתח, עם קודים חדשים, זמנים חדשים.  תקופה זו מתאפיינת בכך שהיא מוקצנת מעל ומעבר בכל תחום מתחומי החיים.

 

יהיה עליכם ילדים יקרים לעמול קשה מאד עם אנרגיית הלב שלכם, לפתוח את ליבכם להתמרה.  כאמור להתנהל בזהירות ולהוציא לפועל תוכניות מגירה אשר נגנזו מתוך חוסר שימת לב ואכפתיות מצידכם.