"מלכות בבינה"
יום שבת 1.09.2012, שבת שלום, ברוכים הבאים לעמק השני שבו נא.

העמק השני פתוח בפניכם בכל זמן ועת שתחפצו, אך גם לעמק השני השיעורים שלו. בעמק השני, השיעורים הנם בקשר בין האלוהות אליכם, כאשר בעמק הראשון הדושיח הנו ביניכם לבין עצמכם, ביניכם לבין חבריכם וביניכם לבין אלוהיכם ברמת "מלכות".

"מהות אחת והיא אני"
יום שישי 7.09.2012, שבת שלום, ברוכים הבאים למקומי, שבו נא. התבוננו על קו האופק, ראו את העולם המשתקף ותנו תשומת לב לעצמכם המתבוננים באותו עולם.
מי הוא זה הרואה את אשר הוא רואה?
מי הוא אותו אני המתבונן?
על מה הוא חושב?
של מי התכנים הניבטים מעיניו?