חג "חנוכ - ה" שמח
בחג זה נמצאים בעמק אורחים רבים מאד ומכובדים. התדרים היורדים הנם שני משולשים בצורת מגן דוד, והרעיון הוא משולש העולה מהחומר לרוח ומשולש היורד מהרוח לחומר. השתדלו לחוות את הזרימה האנרגטית שיורדת בימים אלה.


"חנוכה 2005"
יום ראשון 25/12/05, ערב טוב ברוכים הבאים לעמק, נר ראשון של חנוכה, שבו נא אתנו והביטו אל האור. על מה אנו זוכים להדליק אור, למה משמש האור, היכן זקוקים לו? האם שאלתם את עצמכם שאלות מסוג זה? או חשבתם כי יש האור נועד לראיה וחימום?


"חנוכה 2006, נר ראשון"
יום שישי 15/12/06, כד' כסלו, ערב חנוכה, נר ראשון, שבת שלום, חג שמח, ברוכים הבאים לעמק, הסתכלו אל קו האופק, התבוננו לעבר החנוכייה שהודלקה בשמי מרום, חנוכייה זו לא כובה כל ימי החג, אלא רק תוסיף.

"הנרות הללו, חנוכה 2006"
ערב יום שבת 16/12/06, כה' כסלו, נר שני, חג שמח, שבוע טוב, ברוכים הבאים לעמק שבו נא.

נר שני של חנוכה בנוסף לנר הראשון, עוצמות החוויה והידע מתגברות, חפשו בתוך עצמכם וראו מה עולה משם בימים אלה, בחנו זהה או שונה. סודות גדולים טמונים בחג ברמת התובנה של מי הנכם ומה אתם.

"חנוכה 2006, נר שמיני אור האינסוף"
יום שבת 23/12/06, ב' טבת, נר שמיני, שבת שלום, חג שמח, ברוכים הבאים לעמק, שבו נא,"יבורך כל החוסה בצילי", "יבורך כל מגיש מנחתו לי, אהבה צרופה נקייה ותמימה", "קבלו ברכת כל חי מאל חי".


"נר ראשון אור האלוהות"
יום שלישי כד' כסלו, ערב חג חנוכה, נר ראשון 4/12/07, חג שמח, ברוכים הבאים לעמק שבו נא. נר ראשון של חנוכה, אור ראשון, האלוהות "משמשת" את עצמה והנכם "שַמָשֶיהָ", והנכם "משמשים" את עצמכם.

"נר שלישי אנחנו והאלוהות"
יום חמישי, כו' כסלו, נר שלישי חנוכה, 6/12/07, חג שמח, ברוכים הבאים לעמק, נר שלישי, שבו נא. נר ראשון "האלוהות", נר שני "אני והאלוהות", נר שלישי "אנחנו והאלוהות". תהגו במושג אנחנו והאלוהות ותתרווחו.

"הנרות הללו"
יום שישי 7/12/07, כז' כסלו, נר רביעי, חנוכה, חג שמח, שבת שלום, ברוכים הבאים לעמק, שבו נא. אנחנו יושבים אל מול הנרות הדולקים, נר רביעי מסמל את ההתנגדות, אשר הנה שוות ערך ליתר הנרות. אם נר ראשון הנו האלוהות ונר שלישי הנו אנחנו, הנר הרביעי הנו ההפרה של האיחוד, ההתפצלות, ההנגדות, ועדין הנו חלק, עדיין הנו זהה. אין ספק כי מכאן החל ונוצר הבלבול.

"סוף חג החנוכה והתחלה חדשה"
יום שני 10/12/07, א' טבת, נר שביעי חנוכה, חג שמח, ברוכים הבאים לעמק, שבו נא. נר שביעי של חנוכה, זמן סיום, המעגל נסגר, הכול הושלם ובוצע, התיישב במקומו ומקומו דינאמי. כל אחד מהמקום שלו, אין כלל דעים.

"נר ראשון של חנוכה"
יום ראשון 21/12/08, כד' כסלו, ערב חג חנוכה, חג שמח, ברוכים הבאים לעמק, שבו נא. נר ראשון של חנוכה.
"אחד", תחילתה של דרך, הכול עוד לפנינו, ההשלמה תהיה אחר כך. אנו רק צועדים בדרך לקראת משהו גדול מאתנו אשר לא ברור לנו כלל.